Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o biomasie

Opis: Omówienie definicji biomasy i biopaliwa. Przedstawienie biomasy jako odnawialnego źródła energii powstającego w procesie fotosyntezy poprzez akumulację energii słonecznej, która jest gromadzona w postaci wiązań chemicznych, a następnie przetwarzana na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu.Zaprezentowanie różnych rodzajów biomasy i biopaliw stałych, ciekłych i gazowych: drewno, zrębki, trociny, różnego rodzaju słoma, rośliny energetyczne, makulatura, pelety, brykiety, biodiesel, biogaz. Prezentacja automatycznego analizatora potencjału wytwórczego biomatanu i analiza wyników prowadzonych badań laboratoryjnych.

 

Prowadzący: Joanna Szyszlak-Bargłowicz

 

Liczba osób:  do 15

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma:  zajęcia w laboratorium