Współczesne rozwiązania pomiarowe stosowane w geodezji

Opis: Postęp techniczny i technologiczny, obserwowany powszechnie w życiu codziennym nastąpił również i w geodezji. Zautomatyzowany został sposób pozyskiwania przetwarzania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji. Pozyskiwane w sposób szybki i precyzyjny dane o otaczającej nas rzeczywistości tworzą bazy danych, wykorzystywane powszechnie w nowoczesnym zarządzaniu w wielu dziadzinach sfery gospodarczej i naukowej. Celem warsztatu będzie zaprezentowanie współczesnych rozwiązań pomiarowych stosowanych w geodezji (tachimetrii jednoosobowej, skaningu laserowego 3D, precyzyjnego pozycjonowania GNSS) do pozyskiwania danych terenowych. Pokazany będzie również proces opracowania danych pomiarowych i ich wizualizacja.

 

Prowadzący: Andrzej Mazur

 

Liczba osób:  do 80

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 45-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna