Współczesne modele małżeństwa w perspektywie systemowej

Opis: Wykład dotyczy możliwości zastosowania analizy systemowej w ocenie stanu relacji we współczesnych małżeństwach. Prezentacja małżeństwa jako systemu, wyjaśnienie wzorca tego systemu wypracowanego i przyjętego w Europie na przestrzeni wieków. Ukazanie stanu obecnego i trendów w zmianach relacji małżeńskiej oddalających ją od wzorca. Definicja pojęcia kryzysu małżeństwa, opis dwóch możliwych stanów kryzysowych i próba odpowiedzi na pytanie, w którym kryzysie małżeństwo znajduje się obecnie.

 

Prowadzący:  Leszek Rydzak

 

Liczba osób:  w zależności od sali

Lokalizacja: Uczelnia  /  możliwy wyjazd do szkół
Czas trwania: 30-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna