Trójca Święta – jaki to prosty system. Teologia dogmatyczna w perspektywie nauk systemowych

Opis: Wykład dotyczy możliwości zastosowania analizy systemowej w teologii. Wytwory i narzędzia ludzkiego poznania z perspektywy cybernetyki, czyli nauki o sterowaniu. Teologia jako nauka. Pojęcia: system, relacja, funkcja, stan, zmiana stanu. Układ Bóg w Chrześcijaństwie jako system. Logika funkcjonowania systemu Bóg w ujęciu chrześcijańskim. Układ Bóg jako wzorzec niektórych ważnych dla ludzkości systemów: małżeństwo, rodzina i rynek. Celem wykładu jest prezentacja dorobku naukowego polskiej szkoły cybernetycznej i jej twórcy, jednego z największych naukowców ostatnich dekad – prof. Mariana Mazura.

 

Prowadzący:  Leszek Rydzak

 

Liczba osób:  w zależności od sali

Lokalizacja: Uczelnia  / możliwy wyjazd do szkół
Czas trwania: 30-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna