Sterowanie procesami przemysłowymi

Opis: Każde przedsiębiorstwo produkcyjne realizuje sterowanie procesami. Współczesny przemysł rolno-spożywczy do sterowania powszechnie stosuje sterowniki PLC oraz monitoring (wizualizację) procesów przemysłowych. Warsztaty obejmują programowanie sterowników oraz tworzenie aplikacji do wizualizacji w oprogramowaniu InTouch.

 

Prowadzący:  Waldemar Samociuk

 

Liczba osób:  do 16

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 45-60 min
Forma: zajęcia w laboratorium
Uwagi: miejsce – Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki