Pokazy wykorzystania wybranych surowców roślinnych do produkcji biopaliw stałych

Opis: Na początku spotkania będą omówione rodzaje i sposoby pozyskiwania biomasy roślinnej, jako głównego źródła energii odnawialnej w Polsce, z przeznaczeniem na cele energetyczne. Przedstawione zostaną także urządzenia służące do produkcji biopaliw stałych w postaci brykietów i peletów. Następnie będą zaprezentowane praktyczne możliwości wykorzystania wybranych surowców roślinnych do produkcji tych biopaliw. W podsumowaniu zostaną wymienione ich zalety i wady związane z procesem spalania oraz wpływem na środowisko przyrodnicze.

 

Prowadzący: Ignacy Niedziółka

 

Liczba osób:  do 20

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: zajęcia w laboratorium – Hala Maszyn