Ocena energetyczna agregatów uprawowych w warunkach polowych

Opis: Ocena energetyczna zawieszanego agregatu uprawowego w warunkach polowych. Pomiar sił poziomych i pionowych, pomiar zużycia paliwa. Pomiar sił tnących gleby. Pomiar zwięzłości gleby.

 

Prowadzący:  Mariusz Szymanek, Wojciech Tanaś

 

Liczba osób:  dowolna

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: zajęcia w warunkach polowych (dzielnica Felin, tereny Uczelni)
Uwagi: zajęcia możliwe do prowadzenia w okresie od  marca do grudnia