Liofilizacja jako metoda utrwalania żywności

Opis: Celem warsztatów jest wyjaśnienie uczestnikom istoty procesu liofilizacji oraz krótkie zajęcia pokazowe, polegające na uruchomieniu urządzenia i objaśnienie zasady jego działania. Przedstawione również zostaną próby suszonej tradycyjnie i sublimacyjnie żywności oraz będzie przeprowadzona ich ocena organoleptyczna.

 

Prowadzący: Dariusz Dziki

 

Liczba osób:  15

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium