Hałas – kiedy powstaje, komu zagraża, jak z nim walczyć?

Opis: W obecnych czasach hałas uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników zanieczyszczających środowisko. Klasyfikuje się go na pierwszym miejscu wśród warunków określających jakość środowiska zamieszkania, wypoczynku i pracy. W trakcie warsztatów zostanie przedstawiona charakterystyka hałasu (definicje, źródła, rodzaje, skutki oddziaływania na otoczenie, w tym organizmy żywe) oraz sposoby ochrony przed nim. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z:

  •  metodami badań zjawisk akustycznych,
  •  praktyczną obsługą urządzeń do pomiaru poziomu dźwięku (pomiary w pomieszczeniach zamkniętych – przy sztucznie generowanym hałasie, oraz w przestrzeni otwartej – analiza propagacji hałasu drogowego),
  •  celami i zasadami tworzenia map akustycznych.

 

Wykorzystując makietę, uczniowie będą mogli zaproponować własny plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta z uwzględnieniem potrzeb ochrony i kształtowania klimatu akustycznego.

 

Prowadzący: Tomasz Zubala

 

Liczba osób:  do 30

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 60 min, preferowane 90 min
Forma: warsztat, zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna