Energia ze Słońca – budowa i zasada działania cieczowych kolektorów słonecznych

Opis: Warsztaty umożliwiają ich uczestnikom, zapoznanie się z budową i zasadą działania instalacji cieczowych kolektorów słonecznych. Układ przestrzenny wykorzystanego podczas warsztatów stanowiska oraz możliwość zmiany warunków eksploatacyjnych stwarza szerokie możliwości poznawcze jednocześnie umożliwiając zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Prowadzący:  Artur Kraszkiewicz

 

Liczba osób:  do 20

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: zajęcia w laboratorium