Efekt motyla, czyli o tym jakie oddziaływania inicjujesz podpisując umowę kredytową z bankiem

Opis: Wykład prezentuje wiedzę z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu, wykorzystując analizę systemową. Rynek finansowy w Polsce jako część systemu globalnego. Kredyt – akt kupna – sprzedaży pieniądza. Banki i para-banki – różnice i podobieństwa. Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w sektorze finansowym. Inflacja i deflacja: dobre, czy złe i dla kogo. Co czeka w przyszłości sektor finansowy. Celem projektu jest prezentacja dorobku naukowego polskiej szkoły cybernetycznej i jej twórcy, jednego z największych naukowców ostatnich dekad – prof. Mariana Mazura.

 

Liczba osób:  w zależności od dostępnej sali

Lokalizacja: Uczelnia  /  możliwy wyjazd do szkół
Czas trwania: 30-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna