Dobór środków transportu do rodzaju przemieszczanego materiału

Opis: Zajęcia mają na celu przedstawienie uczniom klasyfikacji, budowy, zastosowania oraz zasady działania wybranych środków transportu ciągłego. Przedstawiona zostanie klasyfikacja transportowanych materiałów oraz sposób doboru środka transportu wewnętrznego do rodzaju przemieszczanego materiału. Zakłada się, że na zajęciach tych poza prezentacją i omówieniem dostępnych przenośników przeprowadzone zostaną pokazy mające na celu zaprezentowanie sposobu ich działania.

 

Prowadzący: 

 

Liczba osób:  do 15

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: zajęcia w laboratorium