Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

Opis: Przepisy prawne zmuszają zakłady przemysłowe do oceny bezpieczeństwa i wprowadzania środków technicznych podnoszących jego poziom. W trakcie warsztatów prezentowane są wybrane rozwiązania techniczne mające na celu redukcję ryzyka wystąpienia awarii (wypadku). Na podstawie analizy procesu są proponowane rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pod względem zagrożeń dla ludzi i środowiska. Techniczne zabezpieczenia tworzą tzw. „Funkcję bezpieczeństwa” dzięki której następuje redukcja zagrożenia.

 

Prowadzący: Waldemar Samociuk

 

Liczba osób:  w zależności od sali (do 100)

Lokalizacja: Uczelnia /  możliwy wyjazd do szkół
Czas trwania: 30-45 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna