Rola zieleni we współczesnej rewitalizacji miast

Opis: Na wykładzie zostaną zaprezentowane wyniki rewitalizacji, które mogą w przyszłości posłużyć jako zestaw tzw. „dobrych praktyk” i pokazać rolę jaką odgrywa architekt krajobrazu w tak znakomitych, wielkoskalowych realizacjach urbanistycznych. Są to: Billancourt-Buologne (Paryż/aglomeracja) – rewitalizacja terenów pofabrycznych; Półwysep Greenwich (Londyn) – rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

 

Liczba osób:  do 30 osób

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna

Uwagi: Potrzebny rzutnik, komputer, oprogramowanie Power Point (ewentualnie Acrobat Reader)