Innowacyjne sposoby zastosowania pionowej zieleni

Opis: Warsztaty dotyczą współczesnych tendencji w aranżacji zieleni miejskiej. W związku ze zmieniającymi się warunkami bytowymi roślin w przestrzeniach publicznych niezbędne jest poszukiwanie takich rozwiązań, które poprawią charakterystykę ekologiczną miasta oraz zasilą często silnie zdegradowane systemy zieleni miejskiej. Stąd rodzi się potrzeba poszukiwania takich rozwiązań, które nie wymagają dużej ilości miejsca, a uzupełniają system przyrodniczy miasta, poprawiając tym mikroklimat, wilgotność oraz jakość powietrza. Podczas wykładu przedstawione zostaną różne rozwiązania zastosowania pionowej zieleni – zintegrowanej z budynkiem, wymagającej podpory, czy bardziej skomplikowanego modułowego systemu, umożliwiającego wzrost roślin oraz utrzymanie ich w dobrej kondycji.

 

Liczba osób:  do 30 osób

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna