Współczesne tendencje w kształtowaniu nawierzchni w terenach zieleni.

Opis:  Warsztaty będą miały formę wykładu z prezentacją multimedialną wraz z prezentacją próbek różnych rodzajów kruszyw i innych materiałów wykorzystywanych do budowy nawierzchni. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi rodzajów nawierzchni i funkcji, jakie pełnią w terenach zielni, jak również przykładami ich zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących nawierzchni przepuszczalnych i ich funkcji w systemach zrównoważonego drenażu i małej retencji.

 

Liczba osób:  do 30 osób

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkoły

Czas trwania: 45-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna

Uwagi: Podczas prezentacji wyjazdowej w szkole sala musi być wyposażona w projektor multimedialny i laptop z oprogramowaniem do wyświetlania plików Power Point.