Różnorodność w świecie jabłek i gruszek

Opis: Uświadomienie uczniom, że wśród popularnie znanych owoców jak jabłka i gruszki istnieje bardzo duże zróżnicowanie, związane z hodowlą nowych odmian. Poszczególne odmiany różnią się wielkością, kształtem, wybarwieniem, a także smakiem. Na początku w formie prezentacji multimedialnej przedstawiony będzie krótki opis dotyczący powstawania nowych odmian wspomnianych owoców, sposoby ich zagospodarowania oraz klucz wg którego można sporządzić opis pomologiczny owoców danej odmiany. Następnie uczniowie dostaną jabłka i gruszki i spróbują samodzielnie lub w zespołach opisać te owoce. Na koniec zademonstruje się kilka różnych odmian jabłek i gruszek, zwracając uwagę na cechy je rozróżniające. Chętni w tzw. „mieszance” będą mogli spróbować swych sił w rozpoznawaniu poszczególnych odmian wspomnianych owoców.

 

Liczba osób: Tomasz Lipa, Iwona Szot

 

Liczba osób: do 30

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkoły

Czas trwania: 45-60 min
Forma: warsztat, zajęcia interaktywne

Uwagi: najodpowiedniejsza pora warsztatów – jesień lub wczesna zima

          (ze względu na większą dostępność odmian jabłoni i gruszek)