Metody okulizacji i szczepienia drzew i krzewów

Opis: Prezentacja multimedialna określająca podstawy, fizjologiczno-anatomiczne wymagania do wykonywania metod uszlachetniania roślin. Zaprezentowanie noży, wiązadeł i innych niezbędnych materiałów do wykonywania okulizacji i szczepienia.  Przedstawienie najczęściej stosowanych technik – metod okulizacji i szczepienia. Wskazanie ich zalet i wad.

Praktyczna prezentacja wykonania metod okulizacji i szczepienia (po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa nauka wykonania). 

 

Prowadzący: Piotr Kiczorowski

 

Liczba osób: do 30 na terenie Uczelni / na terenie szkoły dowolna liczba uwarunkowana miejscem i bezpieczeństwem
Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkoły
Czas trwania: 2-3 godziny
Forma: wykład, zajęcia praktyczne

Uwagi: Jeżeli uzgodniono naukę wykonania, na części praktycznej najlepiej grupy do 10 osób.