Mączniaki prawdziwe (Erysiphales) i rdze (Pucciniales) – grzyby ściśle związane z żywą tkanką roślin

Opis: Mączniaki prawdziwe i rdze to grzyby, które są bezwzględnymi (biotroficznymi) pasożytami roślin, niezdolnymi do aktywnego rozwoju poza żywymi komórkami roślinnymi. Mączniaki prawdziwe żyją na powierzchni porażonych organów, odżywiając się dzięki wytwarzanym ssawkom, wrastającym do komórek rośliny-żywiciela. Na porażonych częściach roślin tworzą charakterystyczny, biały, mączysty nalot, w którym powstają ciemnobrunatne owocniki – chasmotecja, pokryte zróżnicowanymi morfologicznie przyczepkami, charakterystycznymi dla poszczególnych rodzajów tych grzybów. Większość grzybów zaliczanych do podstawczaków to grzyby kapeluszowe, niektóre jednak, tak jak przedstawiciele rzędu Pucciniales, są groźnymi patogenami roślin. Grzyby te charakteryzuje wielopostaciowość zarodników (5 rodzajów), które wytwarzane są w określonej porze roku i pełnią określone funkcje w cyklu rozwojowym grzyba. Niektóre grzyby rdzawnikowe zmieniają również żywiciela w toku swojego cyklu rozwojowego – u takich rdzy pełny cykl rozwojowy przebiega na dwóch różnych żywicielach.W trakcie warsztatów istnieje możliwość poznania typowych dla poszczególnych mączniaków prawdziwych i rdzy objawów chorobowych i oznak etiologicznych występujących na różnych roślinach żywicielskich, poznania biologii tych grzybów, jak również obserwacji mikroskopowych struktur morfologicznych charakterystycznych dla poszczególnych gatunków patogenów.

 

Prowadzący: Małgorzata Cegiełko

 

Liczba osób: do 30
Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: warsztaty, zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna