Ziele, ziółko, lek – kilka słów o wpływie ziół na organizm

Opis: Zagłębimy się w świat substancji aktywnych ziół. Poznamy historię ich stosowania, rolę w stymulacji organizmu, a także ciemną stronę ziół – możliwe działanie trujące. Wykorzystanie ziół w modyfikacji metabolizmu zwierząt i ich wpływ na jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. Tematyka zajęć ma na celu zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych, biologiczno-weterynaryjnych.

 

Prowadzący: Edyta Kowalczuk-Vasilev

 

Liczba osób: uzależniona wielkością sali wykładowej

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół

Czas trwania: 45-60 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna