Wzbogacanie środowiska bytowego oraz wykorzystanie testów behawioralnych w ocenie temperamentu zwierząt futerkowych

 

Opis: W ostatnich latach w pracach, dotyczących zwierząt futerkowych, kładzie się na świecie duży nacisk na badania behawioralne, które – jak się okazuje – mają duży wpływ na ekonomikę tej gałęzi produkcji. W celu oceny temperamentu tych zwierząt stosuje się różne testy behawioralne np.: test empatyczny, test rękawicy (Trapezowa), test żywieniowy itd. Dodatkowo by podnieść poziom dobrostanu hodowlanych zwierząt futerkowych coraz częściej stosuje się tzw. wzbogacenia środowiska bytowego (enrichment). Omówione zostaną rodzaje wzbogaceń oraz ich wpływ na poziom dobrostanu zwierząt.

 

Prowadzący: Damian Zieliński

 

Liczba osób: do 40

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: wykład

Uwagi:  Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu biologicznym