Warsztaty behawiorystyczne

 

Opis: Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z tematyką studiów na kierunku behawiorystyka zwierząt. W ramach warsztatów przybliżymy  specyfikę pracy behawiorysty oraz potencjalne możliwości modyfikacji zachowań występujących u zwierząt. Uczestnicy będą mogli poznać najczęstsze problemy behawioralne u  różnych gatunków zwierząt i sposoby przeciwdziałania im. Będą mieli także możliwość nauczenia się podstawowych zasad bezpiecznego kontaktu z różnymi zwierzętami oraz zweryfikować swoją wiedzę na temat zaburzeń behawioru i zachowań niepożądanych.

 

Prowadzący: Wanda Krupa

 

Liczba osób: do 30

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy dojazd do szkół

Czas trwania: 45-60 min

Forma: warsztat, zajęcia interaktywne