Techniki GIS w ochronie i kształtowaniu krajobrazu – wykorzystanie aplikacji na smartphony

 

Opis: Wykorzystując urządzenia mobilne uczestników (smartphony) oraz aplikacje przeznaczone dla urządzeń mobilnych, uczestnicy w trakcie realizacji warsztatów terenowych zapoznają się z możliwościami tworzenia, prezentowania i udostępniania różnego typu map analizowanego obszaru, np.: (1) lokalizacji obszarów najbardziej przyjaznych dla mieszkańców danej miejscowości (tj. bezpiecznych, pięknych, oddziałujących inspirująco i  kulturotwórczo, oddziałujących prozdrowotnie itp.), lub (2) obszarów i obiektów degradujących środowisko (rejony zanieczyszczenia powietrza, wód, wzmożonego hałasu, zaśmiecone itp.) oraz szpecących krajobraz danego obszaru. Warsztaty mogą być realizowane na terenie miasta Lublin, lub na terenie innych miejscowości. Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w urządzenia mobilne z możliwością mobilnego korzystania z Internetu. 

 

Prowadzący: Malwina Michalik-Śnieżek

 

Liczba osób: do 12

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy dojazd do szkół

Czas trwania: 45-60 min

Forma: warsztat, zajęcia interaktywne