Rzecz o jaju – warsztaty dla oologów i oożerców

 

Opis: Oologia jest nauką o jaju. Zaprezentowany zostanie aspekt biologiczny, konsumpcyjny oraz kulturowy jaj ptasich. Tematyka obejmie obecność jaj w kulturze polskiej i europejskiej, tradycje, obrzędy i wierzenia z nimi związane. W aspekcie biologicznym zaprezentowany zostanie rozwój zarodka ptasiego na przykładzie kury. Tę część stanowić będzie wykład ilustrowany prezentacją multimedialną. W części drugiej warsztatu rozpatrywane będzie jajo jako konsumpcyjne oraz będące przedmiotem obrotu handlowego. Zajęcia praktyczne z zakresu oceny cech jakości jaj, a przede wszystkim ich świeżości, odbędą się w Pracowni Oceny Jakości Jaj w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Pomocą w przeprowadzeniu warsztatów, zakończonych degustacją jaj, będą służyć członkowie Sekcji Hodowli Drobiu Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt.

 

Prowadzący: Justyna Batkowska

 

Liczba osób: do 30

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium