Rośliny i grzyby halucynogenne – wpływ na życie oraz zdrowie człowieka i zwierząt

 

Opis: Charakterystyka botaniczna i siedliskowa tytułowych roślin i grzybów. Związki biologicznie czynne i ich halucynogenne działanie. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Działanie lecznicze psychoaktywnych substancji roślinnych. Uregulowania prawne dotyczące stosowania roślin i roślinnych produktów halucynogennych w Polce, UE i wybranych krajach. 

 

Prowadzący: Robert Kruściński

 

Liczba osób: uzależniona wielkością sali wykładowej

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy dojazd do szkół

Czas trwania: 30-45 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna