Odkrywamy tajemnice mleka

Opis: Porównanie stanu dyspersji tłuszczu w mleku surowym oraz spożywczym. Każdy z uczestników pokazu będzie mógł samodzielnie wykonać preparat  mikroskopowy i zmierzyć średnice kuleczek tłuszczowych. Oznaczanie składu chemicznego (tłuszcz, białko, laktoza, sucha masa) w mleku za pomocą aparatu Infrared Milk Analyzer  – pokaz. Metody wykrywania zafałszowań mleka  przy aktywnym udziale uczestników pokazu. Zapoznanie uczestników z miareczkową metodą oznaczania kwasowości mleka oraz zawartości białka (w tym kazeiny) w mleku.

 

Prowadzący: Monika Kędzierska-Matysek

 

Liczba osób: do 15

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: warsztat, zajęcia interaktywne, zajęcia w laboratorium