Nowoczesne technologie przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego – korzyści i zagrożenia zdrowia konsumenta

Opis:  Żywność przetworzona, pochodzenia roślinnego znacznie różni się swoim składem chemicznym oraz wartością odżywczą od surowca. Modyfikacje składu chemicznego czasami są konieczne, by surowiec wykorzystać żywieniowo, ale czasami bywają niepożądane. Z tego powodu mają one istotny wpływ na zdrowie konsumenta. Korzystnymi zmianami są redukcja substancji antyżywieniowych i zwiększenie strawności skrobi. Natomiast do niepożądanych modyfikacji zalicza się m.in.: obniżenie jakości białka, tłuszczu oraz właściwości balastotwórczych błonnika, niedostępność trawienna podstawowych składników pokarmowych związanych w kompleksy, a także straty niektórych witamin. Nowoczesne procesy przetwórcze mogą również kształtować właściwości fizyczne produktów, jak: kształt, teksturę, a nawet aromat.

 

Prowadzący: Bożena Kiczorowska

 

Liczba osób: uzależniona wielkością sali wykładowej
Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół

Czas trwania: 30-45 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna