Nie zachowuj się jak… – behawioryzm zwierząt gospodarskich.

Opis:  Tematem przewodnim warsztatów jest zachowanie zwierząt gospodarskich. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu behawioru i dobrostanu poszczególnych gatunków tj. metodami komunikacji zwierząt,  interpretacją zachowań i praktyczną stroną wykorzystania tej wiedzy. Po prelekcji w ramach utrwalenia wiadomości, słuchacze zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie analiza zachowania zwierzęcia (z filmu lub opisu). Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom, że nawet czasem oczywiste sygnały jakie wysyłają zwierzęta, mogą być mylnie interpretowane, co nierzadko prowadzi do wypadków. 

 

Prowadzący: Marek Babicz, Sylwia Paprocka

 

Liczba osób: do 60

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół

Czas trwania: 30-45 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, zajęcia interaktywne