Jak wydobyć informację genetyczną z krwi?

Opis: Odkrycie kwasów nukleinowych, zarówno DNA jak i RNA było kamieniem milowym dla nauki. Od czasu przedstawienia modelu DNA przez Watsona i Cricka w 1953 roku, zaczęto coraz dokładniej analizować kwasy nukleinowe, by w pełni poznać ich strukturę i funkcję. Jednym z najważniejszych etapów pracy z DNA stanowi prawidłowe pobranie materiału biologicznego, a także jego izolacja i przechowywanie. Bardzo ważny jest etap izolacji, ponieważ musi zapewnić on wysoką jakość preparatu DNA, dzięki czemu umożliwia to wykonanie dalszych analiz w badaniach diagnostycznych. W przypadku człowieka i zwierząt najczęściej wykorzystywanym materiałem biologicznym do izolacji DNA jest krew.

 

Prowadzący: Milena Bajda, Brygida Ślaska

 

Liczba osób: do 18

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: zajęcia w laboratorium