Czy kupując żywność sugerować się jej barwą?

 

Opis: Od czego zależy barwa mięsa i jakie czynniki ją warunkują. Wpływ metody pakowania mięsa na jego barwę. Wizualna i instrumentalna ocena barwy mięsa różnych gatunków zwierząt rzeźnych.  

 

Prowadzący: Piotr Domaradzki

 

Liczba osób: do 15

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: warsztat, zajęcia interaktywne