Człowiek w środowisku pracy

Opis: Człowiek w trakcie pracy może być narażony na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz psychofizyczne. Zmęczenie fizyczne coraz częściej ustępuje miejsca zmęczeniu w następstwie zwiększenia wysiłku umysłowego i obciążenia nerwowego lub też znużeniu psychicznemu, wywołanemu monotonią pracy. Wpływ na jakość pracy mają również inne czynniki (np. mobbing, dyskryminacja). Jaką rolę pełnią te i inne,  tych informacji dowiecie się na naszych spotkaniach.   

 
Prowadzący: Bożena Nowakowicz-Dębek, Łukasz Wlazło

 

Liczba osób: uzależniona wielkością sali wykładowej

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół

Czas trwania: 30-45 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna