mgr inż. Marcin Wieremczuk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marcina Wieremczuka

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Studia nad wartością cech użytkowych odmian i populacji pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) zróżnicowanych pod względem pochodzenia geograficznego"