Uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych oraz Dyplomów Doktora Habilitowanego

 

24  listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych oraz Dyplomów Doktora Habilitowanego. Uroczystości przewodniczył rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.

 

 

Wręczenia odznaczeń państwowych dokonał  Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek.

5 pracowników Uczelni otrzymało złote medale za długoletnią służbę, 5 srebrne oraz 19 – brązowe.

 

 


 

 

Odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•    Dariusz Ciesielski
•    Barbara Pawlik – Skowrońska
•    Anna Stankiewicz
•    Andrzej Bolesław Strzałka
•    Małgorzata Elżbieta Tusińska

MEDALEM SREBNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•    Mariusz Florek
•    Jan Grzegorz Łysiak
•    Agnieszka Malik
•    Jarosław Mazurkiewicz
•    Iwona Szot

 

 


 

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
•    Bartłomiej Boćkowski
•    Marta Ewa Dmitruk
•    Anna Jadwiga Goliszek
•    Agnieszka Jamiołkowska
•    Aneta Anna Jarosz – Angowska
•    Sławomir Kocira
•    Izabela Kot
•    Mariusz Artur Kulik
•    Barbara Janina Marcinek
•    Michał Marzec
•    Roman Rybicki
•    Joanna Samociuk
•    Adriana Maria Sobczak – Frynas
•    Małgorzata Anna Sosnowska
•    Paulina Studzińska – Jaksim
•    Monika Kinga Sugier
•    Radosław Włodzimierz Szalak
•    Małgorzata Szlachetka
•    Mariusz Szymanek
 

 

 

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. Przybliżenia sylwetek pracowników naukowych je otrzymujących dokonał prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

Dyplomy doktora habilitowanego:

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
dr hab. Tadeusz Paszko

(ponadto w 2016 roku stopnie dr hab. w innych uczelniach uzyskali:  dr hab. Dariusz z Staszczak w Uniwersytecie Białostockim oraz dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie)

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
dr hab. Adam Brodzki
dr hab. Piotr Brodzki

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
dr hab. Agata Konarska

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
dr hab. Ryszard Andrzej Kulig
dr hab. Sławomir Obidziński
dr hab. Tomasz Józef Oniszczuk
dr hab. Tomasz Słowik
dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz
dr hab. Grzegorz Zając
dr hab. Zbigniew Stropek

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
dr hab. Aldona Agata Sobota
dr hab. Michał Świeca                                    

 

 

Na zakończenie uroczystości rozbrzmiało "Gaudeamus igitur".
 

 

 

 

 

 

[BPU]