Wykład otwarty: Koegzystencja zwierząt gospodarskich i roślin w środowisku przyrodniczym

Biblioteka Główna – organizator cyklu wykładów otwartych
oraz
prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego

zapraszają na wykład otwarty

“Koegzystencja zwierząt gospodarskich i roślin w środowisku przyrodniczym”

2 grudnia 2017 (piątek)  godz. 12.00
sala konferencyjna, IV p. – Biblioteka Główna
ul. Akademicka 15
Omówione zostaną następujące zagadnienia:

– zmiany środowiska przyrodniczego w przestrzeni czasowej

– wpływ zwierząt gospodarskich w środowisku przyrodniczym na

 

a)  strukturę ekologiczna krajobrazu

b)  systemy glebowe

c)  systemy florystyczne

d)  zróżnicowanie ilościowe i jakościowe ptaków wolnożyjących  – czynna ochrona środowiska

a)  wymiar ekonomiczny

b)  wymiar ekologiczny

c)  wymiar społeczny

d)  aspekty ekonomiczne i organizacyjne

– produkcyjne i fizjologiczne reakcje organizmu zwierząt utrzymywanych w systemie   otwartym

– prozdrowotne walory produktów żywnościowych od zwierząt utrzymywanych w systemie chowu otwartego