Bioróżnorodność wokół nas, czyli co ważniejsze, świnia czy panda?

Opis: Intensywna działalność człowieka w różnych dziedzinach gospodarki, w tym w rolnictwie wpływa negatywnie nie tylko na środowisko naturalne, ale również na organizmy je zasiedlające. Obecnie obserwuje się, że coraz więcej gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Z uwagi na fakt, że bioróżnorodność stanowi podstawę życia ludzi należy podjąć działania zmierzające do utrzymania jak największej zmienności genetycznej w świecie zwierząt. Dotyczy to nie tylko znanych gatunków zwierząt dzikich np. pandy ale również zwierząt gospodarskich np. świń, bydła i koni. Jakie powody bezpośrednio wpływają na „wymieranie”  rasy puławskiej oraz innych zwierząt gospodarskich? W jaki sposób w naszym kraju i na świecie chroni się te zwierzęta? Jak sprawić, by rasy rodzime pozostały z nami? O tym dowiecie się na naszych warsztatach.

 

Prowadzący: Marek Babicz

 

Liczba osób: uzależniona wielkością sali wykładowej

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy dojazd do szkół

Czas trwania: 30-45 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna