Badanie biopaliw

Opis: Kryteria oceny energetycznej biopaliw stałych:
•    Oznaczenie zawartości siarki, węgla, azotu i wodoru.
•    Wyznaczenie ciepła spalania i obliczenie wartości opałowej.
•    Analiza termograwimetyryczna.
 

Prowadzący: Joanna Szyszlak-Bargłowicz

 

Liczba osób:  do 15

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: zajęcia w laboratorium