Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nadaje tytułu doktora honoris causa prof. Zygmuntowi Litwińczukowi

Informujemy, że 14 listopada 2016 r. w trakcie obchodów jubileuszowych 65-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa tej Uczelni profesorowi Zygmuntowi Litwińczukowi.

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest cenionym w Polsce i zagranicą specjalistą z zakresu hodowli bydła. Swoje zainteresowanie naukowe poświęcił zagadnieniom z zakresu hodowli i użytkowania bydła, hodowli zwierząt oraz oceny surowców zwierzęcych. Za zaangażowanie w problematykę restytucji i ochrony zasobów genetycznych rodzimej rasy bydła białogrzbietów został wyróżniony w 2007 r. prestiżowym Medalem im. Prof. Tadeusza Vetulaniego. W 2008 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach, a w 2013 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

[ Życiorys profesora Zygmunta Litwińczuka ]

 

[ zdjęcia na życzenie ]