Informacja dla studentów z zagranicy od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w y ł ą c z n i e po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 8.00 – 14.30.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu