Komunikat: 10 listopada – godziny rektorskie

 DO/0137/7/2016

 
KOMUNIKAT 

OGŁASZAM GODZINY REKTORSKIE
WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
DLA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

W DNIU

10 LISTOPADA 2016 ROKU
OD GODZINY 12.00
 
 
REKTOR 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk