Wyróżnienie dla pracownika Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii


Dr Tomasz Czernecki, asystent na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, został wyróżniony podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odbywającym się w dniach 27-28.10.2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, za osiągnięcia firmy Vitagenum, której jest założycielem.

Firma Vitagenum od 3 lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz konsumenckie badania genetyczne. Współpracuje z  Wydziałem Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wydziałem Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

 

Vitagenum jest członkiem Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych – Lubelska Medycyna.