Seminarium metodyczne dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego


22 pażdziernika 2016 r. w sali konferencyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się trzecie już ogólnopolskie seminarium metodyczne dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego zorganizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: mgr Annę Baran wraz z zespołem języka rosyjskiego przy wydatnym wsparciu kierownika SPNJO mgr Grażyny Rogulskiej  oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.

 

 

[ FOTOGALERIA ]

 

W seminarium uczestniczyło ponad 50 wykładowców i nauczycieli z całej Polski.  Uczestników seminarium serdecznie przywitała Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki  profesor Halina Buczkowska. Seminarium prowadzili:  wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego. profesor Ludmiła Szypielewicz  oraz profesor z Uniwersytetu Lingwistycznego w Moskwie,  Wiaczesław Biełousow.

Uczestnicy seminarium mogli poznać tendencje rozwoju języka i tworzenia nowych słów i zwrotów w warunkach dialogu  międzykulturowego. W przerwie uczestnicy mieli możliwość  wymiany  doświadczeń dydaktycznych, a także bezpośredniego kontaktu z osobami, dla których język rosyjski jest ojczystym.

Seminarium zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.

Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na wysoki poziom wykładów i owocną wymianę doświadczeń.
 

 

[tekst: A. Baran, fot. BPU]