Najlepsze projekty Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

28.  października  2016 r. w trakcie  posiedzenia Senatu Uczelni nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze projekty przygotowane przez pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na XIII Lubelski Festiwal Nauki. JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, wręczając pamiątkowe dyplomy, podkreślił znaczenie Lubelskiego Festiwalu Nauki dla promocji badań i osiągnięć naukowych.

Jednocześnie JM Rektor podziękował za pracę Komitetowi Organizacyjnemu XIII LFN pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Borowego.  Profesor Borowy w krótkim przemówieniu zaznaczył, że prace organizacyjne trwały rok, a miarą sukcesu dla Uczelni jest liczba zgłoszonych projektów i zainteresowanie odbiorców.

 

 

od lewej: G. Kalisz, K. Dzida, S. Malawski

Najlepsze projekty podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego wyłonione zostały przez Jury, którego czterej członkowie wypełniali w różnych terminach podczas Pikniku anonimowe kwestionariusze, oceniając  projekty w  kategoriach:
nowość, niepowtarzalność, wystrój stoiska  (eksponaty, plansze, schludny wygląd), interaktywność  (uczestnicy mogą brać udział w aktywnościach zaproponowanych na stoisku, obsługa stoiska i zaangażowanie, promocja projektu  (aktywności zmierzające do zwiększenia zainteresowania projektem).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 72. Wysoki poziom projektów w tegorocznej edycji potwierdza fakt, że pomiędzy miejscami na podium była niewielka różnica punktowa.

Największą liczbę punktów oraz pierwsze trzy miejsca zdobyły projekty:
I.    Ziołowy zakątek (70 punktów)
Projekt pod kierownictwem dr hab. inż. Katarzyny Dzidy (WOIAK) przedstawiał działalność Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników sekcji zielarskiej, w ramach którego zaprezentowane będą najważniejsze surowce zielarskie, ich wykorzystywanie w praktyce, w tym warsztaty z roślinami zielarskimi.

II.    W moim ogrodzie (69 punktów)
Projekt pod kierownictwem mgr inż. Seweryna Malawskiego (WOIAK) zakładał stworzenie przestrzennej kompozycji ogrodowej, przedstawiającej Dworek Ziemiański na Felinie, na tle którego każdy chętny mógł wykonać zdjęcie, które następnie drukowano na pamiątkę na stoisku. Dodatkowo odbył się konkurs plastyczny w kilku turach.

III.    Futrzasta niedziela (68 punktów)
Projekt pod kierownictwem lek. wet. Grzegorza Kalisza  (WMW) odbywał się w specjalnie wydzielonej strefie zwierzaka przed Stadionem, gdzie stanął również ambulans weterynaryjny UP. Właściciele zwierząt mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia swojego pupila. Projekt był bardzo chętnie relacjonowany przez media.

Zaproszony Komitet Organizacyjny oraz laureaci konkursu na najlepszy projekt podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego

JM Rektor przekazał też na ręce Dziekanów oraz dyrektora Biblioteki Głównej dyplomy i podziękowania dla najlepszych projektów odbywających się w trakcie tygodnia festiwalowego z każdego z Wydziałów oraz z Biblioteki. Wyłonili je koordynatorzy wydziałowi i BG.

Wydział Agrobioinżynierii:

„Stwórz własną kulę kąpielową”, kierownik:  mgr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

„Histologiczna budowa tkanek zwierzęcych”, kierownik dr Agata Wawrzyniak

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt:

“Jak pogłaskać psa”, kierownik: dr inż. Wanda Krupa

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu:

“Co kryje się w małym nasionku?”, kierownik: dr inż. Marcela Krawiec

Wydział Inżynierii Produkcji:

“Oswojone logarytmy”, kierownik: dr hab. Jacek Wawrzosek

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

„Jedz kolorowo, żyj zdrowo. Znaczenie barwników roślinnych jako składników żywności”, kierownik dr inż. Anna Jakubczyk

Biblioteka Główna:

“Bookcrossing. (Nie)znany los książek”, kierownik: mgr inż. Małgorzata Nowak

Profesor Andrzej Borowy (z prawej) wręcza pamiątkową statuetkę JM Rektorowi

Profesor Andrzej Borowy podziękował za wsparcie i okazaną życzliwość dla idei Lubelskiego Festiwalu Nauki JM Rektorowi, prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi. Podziękowania otrzymał również prof. dr hab. Marian Wesołowski, Rektor UP w Lublinie w kadencji 2012-2016.

[BPU]