lek. wet. Michał Bartnicki

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 lek. wet. Michała Bartnickiego
na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:
„Badania nad markerami przebiegu babeszjozy u psów”