Komunikat 31.10 – godziny rektorskie

  

                                                                                                                      Lublin, 2016-10-18
DO/0137/6/2016
 
 
 
OGŁASZAM DZIEŃ
31 PAŹDZIERNIKA  2016 R.

WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE 

  
 
REKTOR
 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk