Komunikat – Dzień Kariery – godziny rektorskie

 

KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (KOMUNIKAT nr DO/0137/4/2016 z dnia 3 października 2016r.) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych wszystkich kierunków w dniu 26 października 2016 roku( środa) w godzinach 9.00 – 14.00 są zwolnieni z  zajęć w związku z ich uczestnictwem  w Dniu Kariery 2016.                                                                                                 

 

Wydarzenie jest organizowane we współpracy w Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. Obejmuje warsztaty szkoleniowe dla studentów. Studenci będą mieli możliwość  kontaktu z przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy i pracodawców obecnymi  na stoiskach wystawienniczych w Centrum Kongresowym oraz AGRO II. 

 

Prosimy pracowników dydaktycznych o przekazanie informacji studentom

 

Z poważaniem

 

Dorota Piekutowska 

p.o. Kierownika Biura Praktyk i Karier Studenckich

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie