Kondolencje dla prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

Panu

prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu
Kierownikowi Katedry Herbologii i Technik  Uprawy Roślin,
Rektorowi  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ubiegłych kadencji

i  córkom
dr Marcie Wesołowskiej-Trojanowskiej i dr  Sylwii Wesołowskiej

wyrazy  głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Żony i Mamy

mgr Zofii Wesołowskiej

składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie