„Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”

W dniach 15 – 18 września 2016 roku  w Zakopanem odbyła się I Ogólnopolska Konferencja „Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”, która została zorganizowana  w ramach jubileuszu X-lecia istnienia Lubelskiego Porozumienia Doktorantów – najdłużej działającego lokalnie Porozumienia w Polsce.

W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących większość Polskich Uczelni, co umożliwiło wymianę doświadczeń, wyników badań i dyskusję doktorantów, pracowników naukowych oraz aktywnie działających samorządowców  środowiska doktoranckiego. 

Konferencję otworzyła mgr inż. Marta Kozak – Sekretarz LPD i Przewodnicząca Samorządu Rady Doktorantów UP w Lublinie.  Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi Burmistrz Miasta Zakopane  – Leszek Dorula, Przewodniczy Krajowej Reprezentacji Doktorantów – mgr inż. Michał Gajda, Przewodnicząca EURODOCK – mgr inż. Ewelina Pabiańczyk-Wlazło oraz Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich – mecenas Konrad Kozioł.

Zorganizowana Konferencja okazała się dużym sukcesem i pozwoliła na integrację doktoratów z różnych ośrodków badawczych w Polsce.
 

 

 

 

 

 

[tekst: M. Kozak]