Godziny rektorskie dnia 26.10 – komunikat

 

 DO/0137/4/2016

 

KOMUNIKAT

 

OGŁASZAM GODZINY REKTORSKIE
WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
oraz NIESTACJONARNYCH WIECZOROWYCH
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

W DNIU

26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

W GODZINACH 9.00 – 14.00

W ZWIĄZKU Z „DNIEM KARIERY 2016”

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk