Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD

   

 

Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Proponujemy następujące kursy z programów:

AutoCAD (2D, 3D) lub Inventor.

Zapisy do 10.10.2016.

 

Płatność za zajęcia (na konto UP) wynosi:  165 zł = 30 godz.*5,5 zł/godz.

Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.

 

Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:

 

Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości programu) i krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w programie) Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD

 

1. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D 

2. Certyfikat AutoCAD modelowanie 3D

3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów

 

Certyfikat można uzyskać również (bez opłaty za zajęcia) w trakcie zajęć  „Komputerowe wspomaganie projektowania” – fakultet do wyboru  dla studentów studiów II stopnia w sem. letnim (dotyczy tylko studentów Wydziału Inżynierii Produkcji).

 

Zapisy w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

ul Głęboka 28. p.322

 

Bliższe informacje (terminy zajęć godz. dzień) będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów w dniu 10.10.2016 o godz 18, sala 260, ul. Głęboka 28 (nowy budynek): Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak tel. 508099964 (kontakt tylko w przypadkach niezbędnych)