XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych


W dniach 22-24 września 2016 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych pod hasłem „Per scientiam ad salutem animalium et hominum”.

 

 

 

 

Uczestniczyło w nim ponad 600 pracowników naukowych z Polski i zagranicy, lekarze praktykujący oraz osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym. Podczas obrad, realizowanych w jedenastu sekcjach tematycznych, zaprezentowane zostały w formie referatów i posterów, najnowsze osiągnięcia z zakresu podstawowych, przedklinicznych i klinicznych nauk weterynaryjnych.

 

Nadesłano ponad 580 prac, których streszczenia opublikowane zostały w materiałach kongresowych. Dyskusje towarzyszące spotkaniom naukowym zaowocowały wymianą doświadczeń  i nawiązaniem nowych, obiecujących kontaktów badawczych. 

 

 

 

 

 

[tekst: Urszula Kosior-Korzecka,

fot. BPU]